WSPIERAMY

Nasze działania to nie tylko działania komercyjne. W miarę możliwości i zgodnie z naszymi przekonaniami staramy się wspierać sprzętowo, technicznie i logistycznie organizacje, instytucje i wydarzenia, które robią szeroko pojęte dobro. 

Jeśli chcesz nawiązać współpracę, napisz do nas.

 

kultura
greenpeace